Val

Extra-SM 2018

Val på Extra-SM!

Efter valet på Glögg-SM har vi några poster som fortfarande är och några som blir vakanta och behöver fyllas.

Eftersom det är fyllnadsval på ett Extra-SM gäller lite speciella regler, särskilt korta tidsfrister.
(Läs mer på https://styrdokument.datasektionen.se/stadgar#5-2-funktion%C3%A4rer)

På grund av de korta tidsfristerna uppmuntrar Valberedning att en medlem som vill kandidera till en post tackar ja till sin nomination så snabbt som möjligt!

Nomineringsstopp är 2018-01-19 23:59, acceptansstopp är 2018-01-22 17:30 och valet stänger 2018-01-23 04:00.

Alla poster som ska väljas visas nedan tillsammans med nominerade personer för den posten.