Val

Extra-SM

Fyllnadsval för de poster som vakanssattes efter Glögg-SM

Nomineringsstopp är 2020-01-27 23:59, acceptansstopp är 2020-01-28 17:29 och valet stänger 2020-01-28 23:59.

Alla poster som ska väljas visas nedan tillsammans med nominerade personer för den posten.